Privacy policy

Marleen Bode, spreker bij mijlpalen

Contactgegevens:
Herman Bodestraat 16
7572 ZG Oldenzaal
Telefoon: 06 5353 5605
Website: www.marleenbode.nl


Marleen Bode, spreker bij mijlpalen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Marleen Bode, spreker bij mijlpalen verwerkt uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van haar diensten.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt
Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neemt u dan s.v.p. contact met mij op via .

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Marleen Bode spreker bij mijlpalen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Marleen Bode, spreker bij mijlpalen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marleen Bode, spreker bij mijlpalen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens werden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marleen Bode, spreker bij mijlpalen verstrekt deze uitsluitend aan derden en slechts indien noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
Marleen Bode, spreker bij mijlpalen gebruikt op haar site alleen technische en functionele cookies; tevens analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en voor uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor, dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zó in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om de eventuele toestemming voor gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Marleen Bode, spreker bij mijlpalen. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent, dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens waarover wij beschikken in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek doen tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of een verzoek tot intrekking van uw toestemming of een bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doet u dan per mail naar info@marleenbode.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en uw BSN (burgerservicenummer) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Marleen Bode, spreker bij mijlpalen wil u er tevens op wijzen, dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder; de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: Autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Marleen Bode, spreker bij mijlpalen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact op via de contactpagina.

Deze privacy verklaring is voor het laatst gewijzigd op 28 juni 2024.

Wil je meer informatie?